altstore-app-200px

AltStore

Ứng dụng AltStore cho phép bạn cài đặt các ứng dụng không chính thức trên iPhone và iPad của mình.

ppsspp

Trình Giả lập PPSSPP

Nếu trình giả lập trò chơi là sở thích của bạn, thì PPSSPP (PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably:

delta-emulator

Delta Emulator

Delta Emulator is the latest iPhone gaming emulator app that lets you play the top Gameboy and Nintendo games on

ioshaven

iOS Haven

Ứng dụng iOS Haven là một lựa chọn tuyệt vời để tải xuống các ứng dụng không chính thức trên

ftios app

APK FTiOS

FtiOS là một trong những kho ứng dụng Android bên thứ 3 tốt nhất hiện nay. FtiOS dành cho Android

ftios app

Ứng dụng FtiOS

FtiOS là trình cài đặt ứng dụng iOS bên thứ 3. Bạn có thể tải trực tiếp ứng dụng FtiOS

tweakbox app

TweakBox Android

Bạn đang muốn tải xuống APK TweakBox Android trên thiết bị của mình? Bạn đang muốn cài đặt ứng dụng

topstore

Ứng dụng TopStore

Ứng dụng TopStore mới cung cấp hàng ngàn ứng dụng, trò chơi, chỉnh sửa, trình giả lập bên thứ 3